Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK
0775 370 876

Termeni și condiții
 

Termeni generali

Prin prezentul document ce conţine termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului lifedent.ro se stabileşte care sunt condiţiile în care oricine poate vizita sau accesa site-ul lifedent.ro, ori poate utiliza prin orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

 

Prin "Site" se înţelege automat site-ul de internet lifedent.ro; "Administratorul siteului" înseamnă Clinica Stomatologica LifeDent Implant, cu sediul în Calea Republicii 17, Bacău, România; "Serviciul" este sinonim cu orice serviciu oferit de site-ul lifedent.ro şi orice componentă a acestuia; "Utilizatorul" înseamnă mai departe orice persoană ce vizitează ori accesează site-ul şi care doreşte să utilizeze în orice mod Serviciul.

 

Neacceptarea Termenilor şi Condiţiilor sau a oricărei prevederi din acestea, în felul în care sunt formulate în prezentul document, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta imediat accesarea site-ului; accesarea ori vizitarea în continuare a site-ului lifedent.ro, a oricărei pagini din site şi utilizarea Serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în totalitate şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor prevăzute aici.

 

Drepturile asupra conţinutului site-ului

Conţinutul, cât şi elementele de grafică ale site-ului lifedent.ro, inclusiv întreg conţinutul în format text şi oricare alt material, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă de pe site sau prin oricare alte materiale legate de site) aparţin în întregime clinicii stomatologice LifeDent Implant. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin clinicii stomatologice LifeDent Implant acele materiale pentru care s-a indicat un alt titular de drept sau o altă sursă.

 

În cazul în care Conţinutul site-ului lifedent.ro, indiferent de zona unde se află în site şi indiferent de tip este preluat de către LifeDent Implant de la alţi producători de conţinut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvenţe video, însă fără a se limita doar la acestea, o asemenea preluare se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi a regulilor incidente în asemenea cazuri.

 

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile şi materialele postate pe site-ul clinicii LifeDent Implant au strict un caracter informativ şi orientativ şi clinica stomatologica LifeDent Implant nu este răspunzătoare în niciun caz şi în niciun mod pentru validitatea şi veridicitatea conţinutului site-ului lifedent.ro sau pentru orice efect juridic ce decurge din utilizarea acestuia.

 

Răspunsul primit de utilizator după completarea formularului de contact nu are în niciun fel valoarea unei consultaţii reale, iar Clinica Stomatologica LifeDent Implant nu este răspunzătoare pentru răspunsul pur informativ trimis, acesta nefiind un tratament medical adecvat.

 

Utilizatorii sunt obligaţi a respecta toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care LifeDent Implant le deţine asupra şi în legătură cu site-ul lifedent.ro, conţinutul acestuia sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării vreuneia dintre prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de proprietarii şi autorii continutului site-ului lifedent.ro.

 

Conţinutul site-ului, indiferent de locul în care se află în site şi indiferent de tipul acestuia, poate fi utilizat numai în scopuri personale, definite conform prezentului document ca scopuri pur necomerciale, fără nicio intenţie directă sau indirectă în obţinerea de câştiguri, ori profituri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Oricare utilizare de conţinut de către terţe persoane în oricare alte scopuri decât cele strict personale se poate face numai cu acordul scris, prealabil şi expres al administratorilor Clinicii Stomatologice LifeDent Implant.

 

Este complet interzisă vânzarea, copierea, reproducerea, publicarea, preluarea, transmiterea, distribuţia parţială sau totală, modificată ori integrală a conţinutului site-ului lifedent.ro sau a oricărei părţi a acestuia. Clinica Stomatologica LifeDent Implant are dreptul legal de a acţiona în instanţă orice persoană sau entitate ce încalcă în orice mod prevederile mai sus menţionate.

 

Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în oricare alte scopuri decât cele personale vor fi trimise către adresă: Calea Republicii 17, Bacău, România; cu menţiunea "Pentru echipa LifeDent Implant”.

 

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Conform termenilor Legii nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la libera circulaţie a datelor cu caracter personal şi prelucrarea acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind protecţia vieţii private şi prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Regulamentului privind Protecția Datelor (GDPR) 2016/679, Clinica Stomatologica LifeDent Implant va administra în condiţii complete de siguranţă şi strict pentru scopurile specificate mai jos datele personale şi non-personale furnizate de către Utilizatori. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate datele personale şi non-personale pe care aceştia le furnizează către LifeDent Implant sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către LifeDent Implant a serviciilor pe internet, statistică şi furnizare bunuri şi servicii.

 

Informațiile non-personale pe care le obținem despre utilizator sunt: Țara de proveniență, tipul dispozitivului (mobil sau desktop), sistemul de operare, browser, rezoluția ecranului, timpul și paginile vizitate ale site-ului și proveniența vizitatorului (organică (Google, Bing etc) sau directă).

 

Informațiile personale pe care le obținem sunt cele pe care utilizatorul le pune la dispoziție prin intermediul formularului de contact de pe site și pe care nu le colectăm în vreo bază de date, ci le folosim strict pentru a răspunde la întrebările sau sugestiile propuse de utilizator. Acele informații personale nu sunt și nu vor fi niciodată împărtășite sau vândute unor terți (Google, Facebook etc) și nu vor fi niciodată folosite în scopuri de marketing sau publicitate nedorită către utilizator (spam).

 

Stocarea informaţiilor non-personale sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul utilizatorului este efectuată de LifeDent Implant numai în scopurile următoare: furnizarea serviciilor de internet şi furnizarea de bunuri şi servicii. Terţii care au acces sau stochează informaţii non-personale din echipamentul utilizatorului site-ului lifedent.ro sunt: furnizorii de servicii de analiză a audienţei şi a performanţei siteului (Google Analytics). Scopul general al procesării informaţiilor este furnizarea de servicii de internet.

 

Conform Legii nr. 677 din 2001, orice Utilizator beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

 

În acelaşi timp Utilizatorul are şi dreptul de a se opune prelucrării datelor personale ce îl privesc şi de a solicita ştergerea acestor date.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice Utilizator poate face o cerere în scris pe care o va trimite prin poştă la adresa Administratorului siteului: Clinica Stomatologică LifeDent Implant, cu sediul în Calea Republicii 17, Bacău, România; sau prin e-mail la adresa: office@lifedentimplant.ro.

 

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că acest site poate conţine trimiteri sau legături către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri sociale, ce sunt considerate de către LifeDent Implant utile în legătură cu Conţinutul acestui site, dar care nu se află sub controlul total al său.

 

LifeDent Implant este absolvit de orice răspundere cu privire la opiniile sau conţinutul exprimate pe toate site-urile mai sus menţionate, precum şi exactitatea şi corectitudinea acestora, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt în totalitate monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către LifeDent Implant.

 

Includerea unei legături către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Life. În momentul accesării acestor site-uri de internet, utilizatorii o fac pe propriul riscul, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de ele este supusă condiţiilor stabilite de către administratorii acestor site-uri.

 

Limitarea răspunderii

LifeDent Implant nu garantează şi nu îşi asumă obligaţia implicit sau expres pentru conţinutul siteului. LifeDent Implant va face toate eforturile rezonabile pentru asigurarea acurateţii Site-ului şi va încerca să corecteze în cel mai scurt timp erorile şi omisiunile.

 

LifeDent Implant nu oferă garanţii şi nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun fel de pierdere sau prejudiciu ce poate rezulta din utilizarea oricărei părţi a Conţinutului din site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia sau din interpretarea eronată a prevederilor Conţinutului site-ului.

 

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că funcţionarea site-ului poate fi afectată unele condiţii obiective, dar şi că orice serviciu oferit prin intermediul siteului este oferit potrivit principiului €"aşa cum există”, "aşa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe propriul risc. În consecinţă, Administratorul siteului nu va putea fi tras la răspundere nici în privinţă oricăror informaţii şi date din Conţinutul siteului, inclusiv cele privind textul, imaginile, secvenţele video sau orice altă activitate legată de utilizare, precum şi niciun alt efect juridic derivând din acestea.

 

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul acestui site de internet este absolvit de orice răspundere în cazul producerii oricărei îngreunări, opriri, întreruperi, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea normală a siteului, în situaţia producerii unei erori tehnice de orice fel sau ale oricăror erori în furnizarea Serviciului, şi în oricare situaţie în care nu se dovedeşte cert că orice eroare sau problemă de natură tehnică din cele menţionate mai devreme se datorează exclusiv şi în mod direct culpei grave a Administratorului acestui Site.

 

În cazurile de forţă majoră, LifeDent Implant şi operatorii, directorii, angajaţii, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Administratorului site-ului, lipsă funcţionării conexiunii de telefon, internet, atacurile informatice de orice fel, viruşi informatici şi interferarea cu programe informatice maliţioase, erorile de operare, accesul neautorizat în sistemele siteului, grevă etc.

 

Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să despăgubească integral Clinica Stomatologică LifeDent Implant şi reprezentanţii săi împotriva oricăror acţiuni, impuneri, cereri, pretenţii, daune, costuri (incluzând onorariile avocaţilor, executorilor şi consultanţilor sau experţilor, taxe judiciare, de executare sau notariale), cheltuieli, pierderi, judecăţi, amenzi, decizii, regularizări sau oricăror altor obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului legată de utilizarea Serviciului.

 

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile LifeDent Implant şi ale Utilizatorilor prevăzute de Termenii şi Condiţiile exprimate aici, precum şi toate efectele juridice produse de Termenii şi Condiţiile vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut în legătură sau direct din Termenii şi Condiţiile prezentate aici va fi soluţionat pe cale amiabilă.

 

Modificarea Termenilor şi Conditiilor

Clinica stomatologică LifeDent Implant are oricând şi în orice mod dreptul de a modifica oricare dintre prevederile exprimate în Termeni şi Condiţii ori Termenii şi Condiţiile în totalitate, fără niciun fel de notificare prealabilă şi fără a fi obligat a îndeplini faţă de Utilizatori o altă formalitate. Orice modificare va trebui considerată ca fiind acceptată pe deplin, în întregime şi necondiţionat de către oricare din Utilizatori prin utilizarea sau accesarea oricărei facilităţi oferite de acest Site sau de către Serviciu ori prin accesarea siteului, intervenite în orice perioadă după operarea acestei/acestor modificări, şi neacceptarea oricăreia dintre modificări atrage automat obligaţia Utilizatorului de a înceta imediat accesarea siteului şi utilizarea în orice fel a Serviciului.

 

Vă mulțumim!