Proiect Investiții

DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR LIFE DENT IMPLANT SRL PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE TEHNICA DENTARA

Beneficiar: LIFE DENT IMPLANT SRL

Cod SMIS 105310, Nr. Contract de finantare 499/25.09.2017

Valoarea totala a proiectului: 458.550,73 lei, din care asistenta financiara nerambursabila din FEDR, este de 374.938,22 lei.

Proiectul s-a implementat in Regiunea Nord-Est, Mun. Bacãu, str. Razboieni, nr. 21, jud. Bacau.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat diversificarea activitatii firmei prin achiziția a 2 loturi de echipamente performante:

  1. Sistem CAD-CAM complet;
  2. Pachet Cuptor ceramica + pompa de vacuum. Rezultatele proiectului: crearea a 3 locuri de munca si achizitionarea a 2 loturi de echipamente performante.

Impactul proiectului asupra comunitatii il reprezinta cele 3 noi locuri de munca create, dintre care 1 loc de munca din categoria persoanelor defavorizate.

Perioada de implementare: 01.08.2016 – 01.08.2018

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vã invitãm sã vizitați:

www.fonduri-ue.ro www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

LIFE DENT IMPLANT SRL
Mun. Bacãu, str. Republicii, nr. 17, bl. 17, sc. A, ap. 4
jud. Bacau, Tel. 0744284320
Email: lorymail2011@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Program de lucru

luni
08:00 - 20:00
marți
08:00 - 20:00
miercuri
08:00 - 20:00
joi
08:00 - 20:00
vineri
08:00 - 20:00

Programeaza-te!

Telefoane Clinica
programari@lifedentimplant.ro
office@lifedentimplant.ro

Telefoane Cabinet
programari@lifedentimplant.ro